WŁADZE ODDZIAŁU

prezes1
Prezes Oddziału Powiatowego
Janusz Głowik

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO WOPR w Brzegu wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 14 października 2017 r. Kadencja na lata 2018-2023

Prezes Zarządu   – Janusz Głowik
Wiceprezes Zarządu d/s organizacyjnych – Leszek Wyczawski
Wiceprezes Zarządu d/s szkolenia – Marek Fortuna
Sekretarz Zarządu – Jacek Zajączkowski
Członek Zarządu – Leszek Fomicz
Członek Zarządu – Krzysztof Jęczmionek
Członek Zarządu – Łukasz Kaszuba
Członek Zarządu – Łukasz Korczyński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Bogdan Wyczawski
Członek Komisji – Aleksandra Głowik
Członek Komisji – Paweł Królikiewicz

KOMISJA DYSCYPLINARNA

Przewodniczący – Rafał Głowik
Członek Komisji – Dorota Mrowiec
Członek Komisji – Henryk Knera

 

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO WOPR w Brzegu wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 4 stycznia 2014 r. Kadencja na lata 2013-2017

Prezes Zarządu   – Janusz Głowik
Wiceprezes Zarządu d/s organizacyjnych – Leszek Wyczawski
Wiceprezes Zarządu d/s szkolenia – Marek Fortuna
Sekretarz Zarządu – Zbigniew Bajsarowicz
Członek Zarządu – Bolesław Pustelnik
Członek Zarządu – Andrzej Korczyński
Członek Zarządu – Jarosław Hrycyk
Członek Zarządu – Janusz Szczepański

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Bogdan Wyczawski
Członek Komisji – Sławomir Michalak
Członek Komisji – Magdalena Konieczna
Członek Komisji – Sara Dymińczuk

KOMISJA DYSCYPLINARNA

Przewodniczący – Rafał Głowik
Członek Komisji – Dariusz Boszkiewicz
Członek Komisji – Agnieszka Konieczna
Członek Komisji – Michał Buczkiewicz