KONTAKT

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Opolskiego
Oddział Powiatowy w Brzegu

ul. Grobli 14, 49-300 Brzeg,   tel. +48 513 954 102,

 NIP 754-25-27-693, REGON 000824793
email:
wopr.brzeg@gmail.com, www.woprbrzeg.pl

Mapa dojazdu