Aktualności

PROGRAM PÓŁKOLONII

Ramowy program półkolonii, odbywających się
w Stanicy WOPR w Brzegu
turnus: od 24 do 29 lipca 2017r.

Organizator: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego
ul. Małopolska 3; 45-301 Opole, tel. ( 77 4554700)

Lokalizacja wypoczynku: Stanica WOPR w Brzegu, ul. Wał Śluzowy 1,

Uczestnicy: grupa młodzieży 20 osób w wieku 8-10 lat z rodzin dysfunkcyjnych (listę uczestników dostarczy MOPS w Brzegu).

Środek transportu: autokar (uczestnicy będą codziennie dowożeni z punktu zbiórki na parkingu obok Ratusza w Brzegu)

Cele: Program wypoczynku obejmuje zajęcia dydaktyczne, sportowe i rekreacyjne, których celem jest zapewnienie uczestnikom możliwości aktywnego spędzania czasu, popularyzowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, zapoznanie
z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowego sprzętu ratunkowego.
Prowadzone zajęcia służyć będą ponadto wyrabianiu nawyków bezpiecznego zachowania nad wodą ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antyalkoholowej
i innych środków odurzających, współzawodnictwa sportowego oraz postępowania fair play.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-15:00
na terenie Stanicy WOPR w Brzegu, (na plaży, pod namiotem czy pod wiatą).
Organizator przewiduje także wyjazd do kina, jak również przejażdżkę łodziami
po Odrze ze śluzowaniem. Obiady spożywane będą pod wiatą. Dostarczy je firma Cateringowa.

Program Szczegółowy:

Dzień I

 Dzień organizacyjny:
– omówienie planu zajęć
– pogadanka na temat bezpieczeństwa
– zapoznanie z obiektem
– zapoznanie się z opiekunami
 Wspólny obiad
 Zajęcia plastyczne i relaksujące

Dzień II

 Spotkanie z opiekunami
 Zasady udzielania pierwszej pomocy, praca ratownika WOPR, pływanie łodziami.
 Wspólny obiad
 Zabawy ze sprzętem ratowniczym

Dzień III

 Spotkanie z opiekunami
 Gry i zabawy
 Wyjazd do kina (Oława)
 Wspólny obiad na wyjeździe

Dzień IV

 Spotkanie z opiekunami
 Zajęcia sportowe, gry, zabawy, zawody
 Wspólny obiad
 Zajęcia plastyczne i relaksujące

Dzień V

 Spotkanie z opiekunami
 Pływanie po Odrze statkami,
 Wspólny obiad
 Zajęcia plastyczne i relaksujące

Dzień VI

 Spotkanie z opiekunami
 Gry i zabawy
 Wspólny obiad
 Zajęcia relaksujące
 Zakończenie półkolonii

Program szczegółowy może ulec drobnym korektom w zależności od warunków atmosferycznych.
Informacje szczegółowe: tel. kom. 500 012 037 – Dorota Mrowiec